Strona startowa

FIO Małopolska Lokalnie Południe jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie południowej części województwa małopolskiego.

0

wartość przyznanych dotacji

0

Złożonych wniosków

0

przyznanych dotacji

*dane dla całej Małopolski w latach 2014-2018

Jak otrzymać dotację?

Zapraszamy do udziału:

  • młode organizacje pozarzadowe (funkcjonujące nie dłużej niż 30 miesięcy przed złożeniem wniosku)
  • grupy nieformalne z Patronem (min. 3 pełnoletnie osoby spełniające wymogi regulaminowe wraz z zaprzyjażnioną organizacją, która użyczy osobowości prawnej)
  • grupy nieformalne samodzielnie (min. 3 pełnoletnie osoby spełniające wymogi regulaminowe)

Sprawdź czy Twój pomysł na projekt mieści się w naszym konkursie!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, problemy lub pytania – skorzystaj z pomocy Doradców oraz Ambasadorów FIO – Małopolska Lokalnie Południe – nie obawiaj się pytać – jesteśmy po to aby Ci pomóc!

To etap kiedy musisz swój pomysł prawidłowo opisać – określić nie tylko przedmiot działania, ale i oczekiwane rezultaty, harmonogram, czy budżet całego przedsięwzięcia. Zajrzyj do Poradnika.

Przygotowany projekt wpisz w generator wniosków (tu link do generatora). Nie drukuj wniosku, do oceny wystarczy wniosek złożony on-line.

Projekty przechodzą najpierw przez ocenę formalną a następnie merytoryczną. Każdy wniosek jest oceniany przez 2 niezależnych ekspertów.

Po ogłoszeniu wyników, podpiszemy umowy z wybranymi organizacjami / grupami i wypłacimy 100% przyznanych środków z góry. Nie wymagamy żadnych zabezpieczeń.
Działania mogą być realizowane w okresie od xxx września do 31 października 2019 r.

Brawo! Twój pomysł może być zrealizowany. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji, nie tylko podczas realizacji projektu ale także przy jego rozliczaniu.