Projekt „ Sprawna Młodzież”

Projekt „ Sprawna Młodzież” miał na celu szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Chełmiec ( Powiat Nowosądecki) i okolic, oraz promowanie zdrowego stylu życia w odpowiedzi na malejące zainteresowanie aktywnością fizyczną.

Projekt zakładał organizację dodatkowych zajęć ruchowych z ukierunkowaniem na gimnastykę sportową na poziomie rekreacyjnym dla dzieci wiejskich. W projekcie wzięło udział 30 dzieci. Łączna ilość godzinowych zajęć: 60 h.