„Terapia, edukacje, wychowanie przez pracę”

Głównym celem projektu „Terapia, edukacje, wychowanie przez pracę” była szerokorozumiana aktywizacja młodzieży niepełnosprawnej z oddziałów przysposabiających do pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej. Aktywizacja ta obyła się przez zajęcia warsztatowe z tworzenia świec oraz zaprezentowanie ich społeczności biznesu, mediom lokalnym. Ponadto zajęcia warsztatowe nawiązywały do tematyki obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości- uczestnicy wykonywali biało – czerwone świece i ozdabiali je flagą oraz innymi elementami patriotycznymi.